تحمل وزن و تعادل در آمپوته‌های بالای زانو

آموزش راه رفتن دارای چند هدف است: کمک به آمپوته برای سازگاری با وضعیت جدید، بهبود تحمل وزن با پروتز و کاهش مصرف انرژی برای راه رفتن. اهمیت دارد که تمرینات به آرامی افزایش یابد تا احتمال آسیب پوستی و تأخیر در فرم‌گیری مناسب پا در پروتز کاهش یابد. بنابراین، ترتیب انجام این تمرینات اهمیت دارد.

تحمل وزن و تعادل

بهتر است تمرینات زیر نظر متخصص انجام شود زیرا انجام درست تمرینات با حفظ راستای صحیح بدن اهمیت دارد.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس وزن بدن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس وزن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت نوک انگشتان دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و تنها از نوک انگشتان سمت سالم خود برای حمایت استفاده کنید. سپس وزن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی بدون حمایت: بین میله‌های پارالل بدون گرفتن میله‌ها بایستید. سپس وزن خود را از سمت سالم به سمت پروتزی انتقال دهید.

 • انتقال وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و میله‌ها را با دو دست بگیرید. سپس بدون حرکت دادن شانه‌ها لگن خود را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس لگن را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئئ بدون حمایت: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. سپس بدون حرکت شانه‌ها لگن خود را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و میله‌ها را با حمایت دو دست بگیرید. سپس بدون حرکت شانه‌ها لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 • انتقال وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 • انتقال وزن جزئی بدون حمایت دست: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. سپس لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 

 • چرخش لگن: با یا بدون حمایت بین میله‌های پارالل بایستید. سپس لگن خود را بچرخانید.

 • راه رفتن از پهلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست یک میله را بگیرید. سپس از پهلو به سمت پای پروتزی بروید و برگردید.

 • انتقال کل وزن بدن با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل طوری بایستید که یک پا از دیگری جلوتر باشد و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس وزن خود را با حرکت لگن و تنه به سمت جلو و عقب بین پاها جابجا کنید. این تمرین را برای طرف مقابل نیز انجام دهید.

 

 • انتقال کل وزن بدن بدون حمایت: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آنها بایستید، بطوریکه یک پا جلوتر از دیگری باشد. سپس وزن بدن خود را با حرکت دادن لگن و تنه به جلو و عقب بین پاها جابجا کنید. این تمرین را برای پای مقابل تکرار کنید.

 • قرار دادن پاشنه روی زمین با یا بدون حمایت دست‌ها: با یا بدون حمایت دست‌ها بین میله‌های پارالل بایستید. با پروتز خود یک قدم به جلو بردارید. سپس زانو را صاف نگه داشته و پاشنه را به زمین فشار دهید.

 • هندبال: با یا بدون حمایت دست‌ها بین میله‌های پارالل بایستید. سپس پای سالم را روی یک جسم بلند قرار دهید. با تراپیست انداختن و گرفتن توپ را بازی کنید.

 

 • تخته‌ی تعادل: بین میله‌های پارالل رو تخته‌ی تعادل بایستید و با دو دست میله‌ها را بگیرید. وزن بدن را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید. ورزش را با انتقال وزن از جلو به عقب تکرار کنید.

 • قدم گذاشتن پا روی مانع با یا بدون حمایت: با یا بدون حمایت دست بین میله‌های پارالل بایستید. سپس با پای سالم روی یک جسم قدم بگذارید.
 • فوتبال با یا بدون حمایت دست: با یا بدون حمایت دست بین میله‌های پارالل بایستید. با پای سالم خود یک توپ را شوت کنید.

 

 • هندبال با یا بدون حمایت دست: بین میله‌های پارالل روی هر دو پا بایستید. با تراپیست خود انداختن و گرفتن توپ را تمرین کنید.

 

در ادامه برای فراگیری آموزش‌های خاص راه رفتن، ورزش‌های پیشرفته و تمرینات عملکردی با ما همراه باشید. (قسمت‌های آبی به صورت لینک مقالات مربوطه باشد.)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره و نوبت‌دهی