آموزش راه رفتن چند هدف دارد: کمک به آمپوته برای سازگاری با وضعیت جدید، برای بهینه کردن تحمل وزن با پروتز و کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای راه رفتن. مهم است که تمرینات به آرامی افزایش یابد تا احتمال آسیب پوستی و عواقب تاخیر در فرم گیری مناسب پا در پروتز کاهش یابد پس ترتیب انجام این تمرینات اهمیت دارد.

 

تحمل وزن و تعادل

بهتر است تمرینات زیر نظر متخصص انجام شود زیرا انجام درست تمرینات با حفظ راستای صحیح بدن اهمیت دارد.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس وزن بدن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس وزن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی با حمایت نوک انگشتان دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و تنها از نوک انگشتان سمت سالم خود برای حمایت استفاده کنید. سپس وزن خود را از پای سالم به پای پروتزی منتقل کنید.

 • تحمل وزن جزئی بدون حمایت: بین میله‌های پارالل بدون گرفتن میله‌ها بایستید. سپس وزن خود را از سمت سالم به سمت پروتزی انتقال دهید.

 • انتقال وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و میله‌ها را با دو دست بگیرید. سپس بدون حرکت دادن شانه‌ها لگن خود را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس لگن را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئئ بدون حمایت: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. سپس بدون حرکت شانه‌ها لگن خود را از راست به چپ و برعکس بچرخانید.

 

 • انتقال وزن جزئی با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و میله‌ها را با حمایت دو دست بگیرید. سپس بدون حرکت شانه‌ها لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 • انتقال وزن جزئی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیرید. سپس لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 • انتقال وزن جزئی بدون حمایت دست: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. سپس لگن خود را به جلو و عقب بچرخانید.

 

 • چرخش لگن: با یا بدون حمایت بین میله‌های پارالل بایستید. سپس لگن خود را بچرخانید.

 • راه رفتن از پهلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست یک میله را بگیرید. سپس از پهلو به سمت پای پروتزی بروید و برگردید.

 • انتقال کل وزن بدن با حمایت هر دو دست: بین میله‌های پارالل طوری بایستید که یک پا از دیگری جلوتر باشد و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس وزن خود را با حرکت لگن و تنه به سمت جلو و عقب بین پاها جابجا کنید. این تمرین را برای طرف مقابل نیز انجام دهید.

 

 • انتقال کل وزن بدن بدون حمایت: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آنها بایستید، بطوریکه یک پا جلوتر از دیگری باشد. سپس وزن بدن خود را با حرکت دادن لگن و تنه به جلو و عقب بین پاها جابجا کنید. این تمرین را برای پای مقابل تکرار کنید.

 • قرار دادن پاشنه روی زمین با یا بدون حمایت دست‌ها: با یا بدون حمایت دست‌ها بین میله‌های پارالل بایستید. با پروتز خود یک قدم به جلو بردارید. سپس زانو را صاف نگه داشته و پاشنه را به زمین فشار دهید.

 • هندبال: با یا بدون حمایت دست‌ها بین میله‌های پارالل بایستید. سپس پای سالم را روی یک جسم بلند قرار دهید. با تراپیست انداختن و گرفتن توپ را بازی کنید.

 

 • تخته‌ی تعادل: بین میله‌های پارالل رو تخته‌ی تعادل بایستید و با دو دست میله‌ها را بگیرید. وزن بدن را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید. ورزش را با انتقال وزن از جلو به عقب تکرار کنید.

 • قدم گذاشتن پا روی مانع با یا بدون حمایت: با یا بدون حمایت دست بین میله‌های پارالل بایستید. سپس با پای سالم روی یک جسم قدم بگذارید.
 • فوتبال با یا بدون حمایت دست: با یا بدون حمایت دست بین میله‌های پارالل بایستید. با پای سالم خود یک توپ را شوت کنید.

 

 • هندبال با یا بدون حمایت دست: بین میله‌های پارالل روی هر دو پا بایستید. با تراپیست خود انداختن و گرفتن توپ را تمرین کنید.

 

در ادامه برای فراگیری آموزش‌های خاص راه رفتن، ورزش‌های پیشرفته و تمرینات عملکردی با ما همراه باشید. (قسمت‌های آبی به صورت لینک مقالات مربوطه باشد.)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره رایگان ۹ صبح الی ۸ شب