آموزش‌های مخصوص برای راه رفتن

آموزش راه رفتن چند هدف دارد: کمک به آمپوته برای سازگاری با وضعیت جدید، برای بهینه کردن تحمل وزن با پروتز و کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای راه رفتن. مهم است که تمرینات به آرامی افزایش یابد تا احتمال آسیب پوستی و عواقب تاخیر در فرم گیری مناسب پا در پروتز کاهش یابد پس ترتیب انجام این تمرینات اهمیت دارد. پس از اتمام تمرینات مربوط به تحمل وزن و تعادل استاتیک نوبت انجام تمرینات مخصوص برای راه رفتن می‌باشد.

تمرینات

بهتر است تمرینات زیر نظر متخصص انجام شود زیرا انجام درست تمرینات با حفظ راستای صحیح بدن اهمیت دارد.

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای سالم خود یک قدم به جلو بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای پروتزی باشند.

 • قدم برداشتن با پای سالم به عقب: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. با پای سالم به سمت عقب قدم بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای پروتزی باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو وعقب با حمایت دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید. دست‌ها روی پارالل موازی با پای پروتزی باشد. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو و عقب با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت پای پروتزی میله‌ را بگیرید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم بدون حمایت دست: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای پروتزی خود یک قدم به جلو بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای سالم باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به عقب: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای پروتزی خود یک قدم به عقب بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای سالم باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به جلو وعقب با حمایت دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید. دست‌ها روی پارالل موازی با پای سالم باشد. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن به جلو وعقب با پای پروتزی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت پای سالم میله‌ را بگیرید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • قدم برداشتن به جلو و عقب با پای پروتزی بدون حمایت دست‌ها: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • راه رفتن بین میله‌های پارالل با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیریدو دقت کنید تنه به طرفین خم نشود، همچنین طول گام‌های پای سالم و پروتزی باید یکسان باشد.

 • راه رفتن بین میله‌های پارالل بدون حمایت دست‌ها: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. بین میله‌ها راه بروید. توجه کنید که تنه به طرفین خم نشود، همچنین طول گام‌های پای سالم و پروتزی باید یکسان باشد.

برای آموزش تمرینات تکمیلی به مطلب ورزش‌های پیشرفته و تمرینات عملکردی مراجعه کنید. ( قسمت آبی به صورت لینک مقالات مربوطه باشد)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره و نوبت‌دهی