آموزش راه رفتن چند هدف دارد: کمک به آمپوته برای سازگاری با وضعیت جدید، برای بهینه کردن تحمل وزن با پروتز و کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای راه رفتن. مهم است که تمرینات به آرامی افزایش یابد تا احتمال آسیب پوستی و عواقب تاخیر در فرم گیری مناسب پا در پروتز کاهش یابد پس ترتیب انجام این تمرینات اهمیت دارد. پس از اتمام تمرینات مربوط به تحمل وزن و تعادل استاتیک نوبت انجام تمرینات مخصوص برای راه رفتن می‌باشد.

تمرینات

بهتر است تمرینات زیر نظر متخصص انجام شود زیرا انجام درست تمرینات با حفظ راستای صحیح بدن اهمیت دارد.

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای سالم خود یک قدم به جلو بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای پروتزی باشند.

 • قدم برداشتن با پای سالم به عقب: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. با پای سالم به سمت عقب قدم بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای پروتزی باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو وعقب با حمایت دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید. دست‌ها روی پارالل موازی با پای پروتزی باشد. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم به جلو و عقب با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت پای پروتزی میله‌ را بگیرید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • قدم برداشتن با پای سالم بدون حمایت دست: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای سالم به جلو و عقب گام بردارید. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به سمت جلو: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای پروتزی خود یک قدم به جلو بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای سالم باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به عقب: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. سپس با پای پروتزی خود یک قدم به عقب بردارید. دست‌ها باید روی پارالل موازی با پای سالم باشند.

 

 • قدم برداشتن با پای پروتزی به جلو وعقب با حمایت دو دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دو دست میله‌ها را بگیرید. پای پروتزی را به خط وسط بدن نزدیک کنید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید. دست‌ها روی پارالل موازی با پای سالم باشد. بدن را راست نگه دارید و اجازه دهید تنه و شانه‌ها بدون خم شدن به طرفین به سمت جلو و عقب حرکت کنند.

 

 • قدم برداشتن به جلو وعقب با پای پروتزی با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت پای سالم میله‌ را بگیرید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • قدم برداشتن به جلو و عقب با پای پروتزی بدون حمایت دست‌ها: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. با پای پروتزی به جلو و عقب گام بردارید.

 

 • راه رفتن بین میله‌های پارالل با حمایت یک دست: بین میله‌های پارالل ایستاده و با دست سمت سالم میله را بگیریدو دقت کنید تنه به طرفین خم نشود، همچنین طول گام‌های پای سالم و پروتزی باید یکسان باشد.

 • راه رفتن بین میله‌های پارالل بدون حمایت دست‌ها: بدون گرفتن میله‌های پارالل بین آن‌ها بایستید. بین میله‌ها راه بروید. توجه کنید که تنه به طرفین خم نشود، همچنین طول گام‌های پای سالم و پروتزی باید یکسان باشد.

برای آموزش تمرینات تکمیلی به مطلب ورزش‌های پیشرفته و تمرینات عملکردی مراجعه کنید. ( قسمت آبی به صورت لینک مقالات مربوطه باشد)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره رایگان ۹ صبح الی ۸ شب